دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

شیوه نامه های جشواره های دبیرخانه برق و الکترونیک

دبیرخانه کشوری برق و الکترونیک برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ سه جشنواره با عناوین زیر برگزار می کند.

  • نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد نظارت کلاس درس محور
  • تدوین طرح درس سالانه و روزانه
  • تجارب اثر بخش آموزشی با رویکرد ارزیابی شایستگی محور

بر این اساس شیوه نامه هایی برای هر یک از این جشنواره ها برای گروه های آموزشی ارسال شد.

فایل PDF این سه شیوه نامه برای استفاده همکاران گذاشته شد.

برای دانلود رو نام جشواره کلیک کنید.

کلاس درس محور

طرح درس

تجارب اثر بخش