دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تبریک سال تحصیلی جدید

فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به تمام هنرآموزان محترم تبریک می گوییم.

امیدواریم که سال تحصیلی خوبی پیش رو داشته باشید.

پیروز و موفق باشید

یوسف پودینه مقدم

سرگروه برق فنی