دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

شیوه نامه برگزاری جشنواره مجازی روش های برتر تدریس

با سلام و احترام

گروه آموزشی الکتروتکنیکاستان دراجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری راهبری برق و الکترونیک درنظردارد،به منظور شناسایی و ترویج روش­های کارآمد، ایجاد انگیزه در هنرآموزان و خلاقیت در روش های تدریس، جشنواره مجازی روش­های برتر تدریسراویژه هنرآموزان رشته مذکوربراساس شرایط ذیل برگزار نماید.

شایسته است ضمن اطلاع رسانی در این خصوص اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم در قالب لوح فشرده تا مورخ30/11/94 به این اداره کل صورت گیرد. ضمنا شیوه نامه برگزاری جشنواره در قالب یک لوح فشرده به پیوست ارسال می گردد.

فایل این شیوه نامه از سایت گروه مذکور به آدرس Etf.gasb.irنیزقابل دریافت است.

 

شرایط

1-جشنواره روشهای تدریس درسال جاری در درس مدارهای الكتریكي(رشته الكتروتكنیك فنی) و مهارت برق كار صنعتي درجه2(الكتروتكنیك كاردانش) برگزار ميگردد.

2- شركت كنندگان فقط در ماده و موضوع درسي مشخص شده طبق جداول پیوستي شیوه نامه امكان شركت در جشنواره را دارند.

3- زمان اجرای طرح درس 30 دقیقه مي باشد.

4- فیلم تدریس با یکی از فرمت های MOV ، MPEG4 ، DV و  AVI در قالب لوح فشرده به همراه طرح درس ارسال گردد.

 

امتیازات

صدور گواهی شرکت در جشنواره برای کلیه همکاران شرکت کنندگان توسط اداره محل خدمت

صدور تقدیر نامه وزارتی و اهدای هدایا برای رتبه های برتر جشنواره توسط دبیر خانه کشوری

 

بدینوسیله جهت سهولت دستیابی همکاران این شیوه نامه در سایت بارگزاری شده است.

روش های برتر تدریس