دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نظرات و پیشنهادات و تجربیات هنرآموزان

با سلام و احترام

گروه آموزشی رشته های آموزشی الکتروتکنیک استان  درراستای برنامه عملیاتی خود در نظردارد جهت اعتلا بخشی ،کیفیت آموزش ،جذب وایجاد انگیزه  در هنرجویان خواهان دریافت نظرات،تجربیات و پیشنهادات هنرآموزان گرامی در این زمینه است.

هنرآموزان گرامی شایسته است نظرات وپیشنهادات خود راتا تاریخ 15/11/94 به گروه های آموزشی یا از طریق ایمیل  به آدرس  a.moradgholi@gmail.com ارسال نمایید.« لازم به ذکراست که از 2 اثر برتر تقدیر کتبی به عمل می آید . »