دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

مسابقه طرح درس نویسی

با سلام و احترام
گروه آموزشی الکتروتکنیک استان درراستای برنامه عملیاتی خوددرنظردارد، یک دوره مسابقه طرح درس نویسی ویژه هنرآموزان شاخه های فنی وحرفهای وکاردانش در دروستخصصی رشته های مذکور را برگزار نماید. شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به جمع آوری و ارسال آثار همکاران (بصورتwordوpdf)در قالب لوح فشرده یا از طریق پست الکترونیکیa.moradgholi@gmail.comحداکثر تا تاریخ 30/9/94 به این اداره کل صورت گیرد.
« لازم به ذکراست که از 2 اثر برتر تقدیر کتبی به عمل می آید . »