دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی الکتروتکنیک (برق) فنی و حرفه ای

فرم ارزیابی سوالات امتحان داخلی

  با سلام فرم ارزیابی سوالات امتحانی به پیوست ارسال می گردد. عزیزان هنرآموز شاخه فنی می توانند برای دروس داخلی(هر فرد سه درس) را…

فرم های ارزیابی

فرم های دبیرخانه

شیوه نامه برگزاری جشنواره مجازی روش های برتر تدریس

با سلام و احترام گروه آموزشی الکتروتکنیکاستان دراجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری راهبری برق و الکترونیک درنظردارد،به منظور شناسایی و ترویج روش­های کارآمد، ایجاد انگیزه…

(عنوان)

هشتمین همایش ملی آموزش با رویکرد ” آموزش فنی وحرفه ای و توسعه پایدار” اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار…

نظرات و پیشنهادات و تجربیات هنرآموزان

با سلام و احترام گروه آموزشی رشته های آموزشی الکتروتکنیک استان  درراستای برنامه عملیاتی خود در نظردارد جهت اعتلا بخشی ،کیفیت آموزش ،جذب وایجاد انگیزه …

فرم تحلیل سوالات

بسمه تعالی با سلام محضر همکاران گرامی فرم تحلیل سوالات امتحانات نهایی و همچنین مهارت های هماهنگ به پیوست ارسال می گردد.      …